Tornets förskola

På Tornets förskola arbetar vi med leken i centrum för ett aktivt lärande. Tornets förskola har ett öppet klimat som innebär att alla är välkomna. Vi erbjuder en miljö där barnen får vara sig själva och uttrycka sig på olika sätt.

Vi har fokus på språk i vår undervisning. Genom att arbeta mycket med språk hittar vi barnens intresse och kan utmana dem i sitt lärande.

Om förskolan

Tornets förskola har fem avdelningar: Bananen, Äpplet, Citronen, Päronen och Apelsinen.

Vi har en större och en mindre gård samt en atriumgård där vi kan odla och bedriva annan undervisning i. Tornet är berikad med många olika kulturer och bakgrunder både bland barn och personal. Förskolan ligger centralt i Älmhult med närhet till skogen, lekplatser samt biblioteket. Vi här på Tornet erbjuder barnen att sova ute på en altan med väggar och tak. Syftet med utesovet är att barnen får vistas mer utomhus för hälsans skull. Vi värnar om vår inne- och utemiljö - det innebär att vi är aktiva i skräpplockardagar som anordnas varje vår och vi sorterar våra sopor tillsammans med barnen.

Till Tornet är alla välkomna oavsett bakgrund då vi värnar om allas lika värde. Varje år i september anordnar vi en familjefest där vi lär känna varandra samt ett föräldramöte på våren.

Så här arbetar vi

Leken är en central del i vår utbildning. Genom olika typer av lek bedriver vi undervisning som främjar barns utveckling i språk, matematik, naturvetenskap, och socialt samspel.

Vårt arbete utgår ifrån barns intresse samt läroplanen för förskolan. Vi arbetar aktivt med språk och många olika kommunikationssätt som till exempel TAKK (tecken som stöd), bildstöd, ritprat, digitala verktyg med mera.

Högläsning är något vi gör mycket här på förskolan. Rörelse är också en central del i vår utbildning och vi erbjuder aktiviteter både inomhus och utomhus som främjar barnens motorik. Personalen har tillsammans med barnen utforskat olika digitala verktyg. Med digitala verktyg menas Ipad, Clevertouch, projektorer med mera.

Inskolning

Att börja förskolan är en stor händelse för de flesta barn och föräldrar. Det är därför viktig att inskolningstiden får ske i den takt som barn, föräldrar och personal behöver för att kunna bygga upp bra relationer till varandra. Detta innebär att inskolningstiden kan variera.

Några månader efter inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om verksamheten.

Kompetensutvecklingsdagar

  • 2 december 2019
  • 7 januari 2020

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.