Elmeskolan - Sveriges största passivhusskola

Elmeskolan är byggd som ett passivhus vilket innebär att man är noga med att minimera köldbryggor. Med detta menas att man tänker till lite extra på hur man konstruerar huset. Ett passivhus är en energisnål byggnad, som kan liknas vid en termos där det finns särskilda krav på hur mycket värme som får läcka ut. Det är kroppsvärmen från skolans elever och personal, belysning och solstrålning som värmer upp byggnaden större delen av året.

En byggnad i två plan

Den nya skolan är modern, attraktiv, trygg och tillgänglig för alla. Byggnaden är i två plan och inrymmer både en internationell förskola och skola och en grundskola från förskoleklass till årskurs sex.

Byggnationen inkluderar även den yttre miljön för alla åldersklasser med bland annat en asfalterad multiplan, där eleverna till exempel kan spela handboll och basket. Idrottshall för de lite äldre eleverna kommer att anläggas vid Haganässkolan ett stenkast från Elmeskolan.

Värme och ventilation

Värmebehovet för skolan kommer att ligga på under 15kWh/m2 år. All belysning kommer att utföras med LED-teknik för att hålla nere energiförbrukningen.

Den lilla del tillskottsvärme som man behöver tillföra kommer att ske med bergvärme. Borrhålen kommer sommartid att användas för att förkyla uteluften. När många barn vistas i ett rum behövs det inte mycket värme, barnen värmer själva upp rummet – men ventilation kommer alltid att behövas. Under de kallaste dagarna på året kommer tillskottsvärmen från borrhålen. Under resten av tiden värms skolan upp av solen, människorna som vistas i byggnaden och belysningen. Temperaturen kan variera något men ambitionen är att den ska ligga på stabilt 21 grader.

Kommunen kommer även att installera solceller med en effekt på 75 000 kW per år.

Materialet från byggprocessen tas om hand på miljövänligt sätt

När Elmeskolan byggs kommer det att vara fokus på miljön. Materialet som används i byggprocessen ska vara godkänd enligt BASTA-listan. BASTA är en webbaserad loggbok där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter dokumenterar och följer upp produktval i alla steg.

 

Byggår: 2016-2017
Yta på byggnaden: 10 300 m²
Antal platser för elever och barn: 650 elever börjar 2017. Dimensionerad för 800 elever.

Ägare: Älmhults kommun
Entreprenör: Dynacon

Bilder från arbetet

Golven göts.

Golven göts.

Väggarna börjar resa sig.

Väggarna börjar resa sig.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.