Olyckor, fel & risker

För att undvika skador på människor och saker skall alla fel och risker som upptäcks i lokaler, med utrustning och annat rapporteras. Om det trots allt uppstår en skada eller ett tillbud måste också detta rapporteras. Samverkansgruppen (rektorerna, skyddsombud, elevskyddsombud samt representanter för elevråd och fack) följer upp rapporterna så att problemen åtgärdas.
 
Om du upptäcker något fel eller någon risk fyller du i blanketten Fel/Riskanmälan PDF (pdf, 74.5 kB)och lämnar den till vaktmästaren. Du kan också anmäla felet/risken via ett webbformulär.
 
Kommunen har tecknat en Olycksfallsförsäkringöppnas i nytt fönster som gäller dygnet runt för alla elever.

Vid brandlarm utryms skolbyggnaderna lugnt men snabbt . Återsamling och uppställningPDF (pdf, 308.7 kB) sker på grusplanen.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.