Sjukanmälan & ledighet

Sjukanmälan

Sjukanmälan för elever görs via talsvar på tfn 0476-18 42 81. Ett SMS skickas till vårdnadshavare som bekräftelse på att anmälan registrerats.

Sjukanmälan går också att görs via skolans expedition - kontaktuppgifter, se högerspalt.

Elevers ledighet

Enligt skollagen kan elev få kortare ledighet från skolan för enskilda angelägenheter.

Om vårdnadshavaren begär ledigt för en elev får mentor/rektor bevilja sammanlagt högst tio dagars ledighet under ett läsår. Finns det synnerliga skäl kan rektor bevilja längre ledighet. (Skollag 2010:800 7 kap 18§).

Skolan förutsätter att eleven tar igen förlorad undervisning genom egen försorg.

Ledighet beviljas endast undantagsvis för elever i årskurs 6 och 9 de dagar då nationella prov genomförs.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.