Vi arbetar för bättre resultat

I Älmhults kommun arbetar alla skolor utifrån den så kallade Älmhultsmodellen. Syftet är att elevernas resultat i skolan ständigt ska förbättras. Läs gärna mer om Älmhultsmodellen här.

På Linnéskolan gör vi ständigt insatser för att förbättra alla elevers skolresultat. Några av dem beskriver vi här.

 • Förstelärare bidrar med pedagogisk utveckling för alla lärare
  För att stärka undervisningen arbetar våra förstelärare bland annat med att göra lektionsbesök tillsammans med en verksamhetsutvecklare. Dessa besök följs sedan upp med handledningstillfällen för alla lärare.

 • Nytt arbetssätt för att höja resultat och minska ohälsa
  Med ett projekt som har drivits framgångsrikt inom SKL (Sveriges kommuner och landsting) som modell satsar Linnéskolan på ett nytt arbetssätt. Arbetssättet går ut på att hitta lösningar på problem och utveckla verksamheten genom att i hög grad involvera eleverna. Lärarna arbetar tillsammans med handledare från SKL för att hitta de bästa lösningarna och utveckla verksamheten tillsammans med eleverna.

 • Satsning på digitalt lärande
  Eleverna på Linnéskolan har från och med läsåret 2017/2018 en egen dator som arbetsredskap samtidigt som lärarna får utbildning i hur IT kan användas i undervisningen. För att stödja lärarna i arbetet med digitaliseringen finns en IT-pedagog på skolan. Aktuell forskning visar att digitala verktyg, om de används på rätt sätt, gynnar måluppfyllelse.

 • Utökning av speciallärare
  Läsåret 2017/2018 utökade skolan med ytterligare en speciallärare på heltid för att bistå med särskilda insatser för elever som behöver det.

 • Läxläsning för alla
  Vi har läxläsning med stöd inlagt i schemat 50 minuter i veckan för alla våra elever.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.