Om biblioteket

Ryforsskolans bibliotek arbetar sedan läsåret 2010/2011 målinriktat efter en aktivitetsplan, som inbegriper både läsfrämjande åtgärder, bibliotekskompetens och informationskompetens. Aktivitetsplanen bygger delvis på den övergripande biblioteks- och informationssökningsplanen för skolbibliotek och skola i kommunen.

Varje år kör vi Bokjuryn i årskurs 3 vilket brukar vara populärt bland eleverna. Vi har också Sommarlovsboken som ett gemensamt projekt. Under läsåret arbetar vi även med boksamtal med årskurs 2. syftet är att öka elevernas läsförståelse, och det gör vi genom att diskutera böcker enligt en viss strategi. Samtalen fortsätter sedan på höstterminen i årskurs 3.

Vi arbetar i samtalen med fyra typer av strategier för läsförståelse:

Att förutspå/Spågumman
Att ställa frågor/ Nicke Nyfiken
Att reda ut otydligheter/ Fröken Detektiv
Att fånga in det viktigaste/ Cowboy Jim

På biblioteket kan man annars läsa på olika sätt. Man kan välja att läsa "vanliga" böcker och lite lättare böcker (Lätt att läsa). Men tycker man att det är svårt eller jobbigt att läsa en bok kan man istället få lyssna på den. Antingen kan man låna en daisyspelare som är speciellt anpassad för talböcker där man bland annat kan justera läshastigheten eller så kan man låna en mp3-spelare med en talbok i. Detta görs i samråd med lärare.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.