Rätt att välja skola - Inflyttning/utflyttning

Älmhults kommun erbjuder ditt barn plats från hösten, det år barnet fyller sex år. Det betyder att förskoleklass är obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla ska gå i skolan i minst tio år.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan. Det ska underlätta en bra integration mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem. Lärande och utveckling står i centrum, i alla skolformer.

Alla får plats i kommunal skola, men har rätt att välja

Älmhults kommun är indelat i olika upptagningsområden. Alla elever som bor inom respektive område placeras i möjligaste mån på den skola som är hänvisningsskola för området. Föräldrar har rätt att välja annan skola för sitt barn, men måste då själva stå för eventuell skolskjuts. Om det inte finns tillräckligt med platser på en skola har de elever som bor i skolans upptagnings-område förtur.

När ditt barn ska börja förskoleklassen får du under vårterminen hem ett brev från barnets blivande skola.   

Om du ska flytta till Älmhult kontaktar du utbildningsförvaltningens expedition (kontaktuppgifter i högerspalten) så får du information om vilken hänvisningsskola som gäller för din nya bostad.  

Om du redan går i en kommunal skola i Älmhult men vill välja en fristående skola kontaktar du skolan för anmälan enligt deras rutiner. Efter att den fristående skolan gett besked om antagning lämnar du in en utflyttningsanmälan till den kommunala skolan.

Nyinflyttad 2019

Alla nyinflyttade i Älmhult som flyttar in efter vecka 6 och ska börja förskoleklass hänvisas till Ryfors skola hösten 2019. Vi ordnar skolskjuts från någon av skolorna i centrum.

Blanketter

In-/utflyttningsanmälanPDF (pdf, 672 kB) (pdf)

Moving notification and changing schoolPDF (pdf, 200.2 kB) (pdf)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.