Batteriåtervinning

Batterier kan innehålla ämnen som ställer till stor skada om de kommer ut i naturen. Därför är det viktigt att inga batterier eller saker som innehåller batterier slängs i soporna. Istället ska de samlas in så tungmetaller som kadmium, kvicksilver och bly kan tas om hand istället för att förgifta vår miljö.

Alla sorters batterier måste lämnas på en återvinningscentral eller återvinningsstation. Som konsument är du skyldig att lämna alla uttjänta batterier.

Var kan man lämna batterier och elavfall?

Småbatterier

Småbatterier lämnar du på Återvinningsstationen (ÅVS) eller Återvinningscentralen (ÅVC).

Elavfall

Saker som innehåller batterier, det vill säga elavfall lämnar du på Återvinningscentralen (ÅVC) i Älmhult eller Liatorp.

Bilbatterier

Bilbatterier lämnas på Återvinningscentralen eller till försäljaren.

Vilka batterier bör man använda för att vara miljövänlig?

Ett tips är att investera i batteriladdare och laddningsbara batterier, som kan användas över tusen gånger. Laddningsbara batterier som litiumbatterier och nickelmetallhydridbatterier (NiMh) är miljöanpassade och innehåller inga ämnen som klassas som miljöfarliga.

Vad händer om batterierna inte lämnas in och tas om hand?

Om batterier hamnar i naturen kan det få allvarliga konsekvenser. Tungmetaller som bly, kvicksilver och kadmium är giftiga och de påverkar miljön och därmed djurs och människors hälsa. Istället för att utsöndras i form av urin, avföring eller svett, så stannar de kvar i kroppen på både människor och djur.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.