Väg 120

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger Trafikverket om väg 120, en sträcka på cirka 10 km mellan Delary och Älmhult.

Under 2016 har vägen breddats och förstärkts. Vi hoppas att ni som trafikerar den nya vägen är nöjda med resultatet.

Den 15 maj påbörjar Sandahls de sista beläggningsarbetena. Beläggningsarbetena kommer att hålla på i cirka 4 veckor med begränsad framkomlighet. Projektet beräknas vara klart våren 2017.

Arbetet med överföringsledningar från väg 120 till Älmhults vattenverk pågår

I samband med arbetet på väg 120 pågår även ett stort vatten och avloppsprojekt där arbetet med att anlägga ledningarna från väg 120 till Älmhults vattenverk nu pågår för fullt vid Gotthards gata. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni 2017.

 

Läs mer om vatten- och avloppsprojektet här.

Snart kommer dricksvattnet från Älmhult! - information till dig som bor i Delary

Eftersom Delary vattenverk börjar bli föråldrat är det beslutat att dricksvatten ska levereras från Älmhult. Arbetet börjar nu lida mot sitt slut och planen är att du från och med månadsskiftet juni/juli kommer att få ditt vatten från Älmhult. Bytet kommer inte att påverka din vattentillförsel, utan du kommer att ha vatten under hela bytet sånär som på några timmar när själva omkopplingen sker. När vi vet exakt när bytet sker kommer det att gå ut ett SMS till dig som berörd från vår SMS-tjänst.

Bakgrund

Väg 120 är en viktig transportled som sammanbinder Älmhult och E4. Trafikverket kommer att göra en breddning och förstärkning av vägen samt ett vatten- och avloppsprojekt i samarbete med Älmhults kommun.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.