Vattenmätarbyte

Dags för vattenmätarbyte

Tekniska förvaltningen byter ut din vattenmätare cirka var tionde år. Hjälp oss att underlätta mätarbytet genom att se över mätarens plats. Ett visst utrymme kring vattenmätaren måste finnas för att servicepersonal ska kunna göra mätaravläsningar och mätarbyten.

Tänk på att:
  • Utrymmet ska skyddas från frost.
  • Utrymmet ska vara belyst.
  • Golv och närbelägna väggar ska tåla spill och läckage av vatten. Det är önskvärt med golvavlopp.
  • I samband med servicepersonalens besök ska mätarplatsen vara lättåtkomlig.

För att mätarens plats ska vara godkänd ska vattenmätaren monteras i en fast förankrad mätarkonsol som är försedd med skjutbar hylsa och vara plomberbar för att förhindra otillåten nedmontering av mätaren. Mätarkonsollen ska vara av typen "teleskop" med mätintervall 190-222 mm. Ventilen ska vara en kulventil. Skruvventil är inte godkänt. Du som fastighetsägare kontaktar en VVS-firma för att få hjälp med mätarkonsoll och kulventil.

Vilka regler gäller?

Enligt SWEDAC:s föreskrifter STAFS 2007:2 ska vattenmätare i villafastigheter bytas senast vart 10:e år. I allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) anges regler för hur vattenmätaren ska skötas samt hur ansvaret för vattenmätaren är fördelat mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

Enligt vattentjänstlagen ska fastighetsägaren sköta och vårda vattenmätaren väl så att den behåller de egenskaper den hade som ny, till exempel ska avstängningsventiler kring mätare hållas i bra skick. I boverkets byggregler finns regler för hur tappvatteninstallationer ska utformas.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.