Pumpen 1

Detaljplan för Pumpen 1 i Älmhult, Älmhults kommun

 

Ett förslag till detaljplan för Pumpen 1 i Älmhult finns tillgänglig för samråd från 14 februari till 6 mars 2017.


Planprocessen

 

Planens syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Idag är fastigheten planlagd för försäljning av drivmedel (bensin, diesel etc.). Tankställe/bensinmack ska dock inte ingå i den framtida användningen med tanke på närheten till bostäder.

Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.

I översiktsplanen, anges markanvändningen inom planområdet som blandad bebyggelse med oförändrad användning inklusive mindre förtätning. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att planförslaget är förenligt med översiktsplanen då syftet är blandad bebyggelse som går att kombinera med bostäder.

Planen anses inte medföra betydande miljöpåverkan.

Till planhandlingarna hör:

 

Förslaget finns också i kommunhusets reception, Stortorget 1, Älmhult. Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Arpine Minasyan tfn 0476-551 54, e-post arpine.minasyan@almhult.se eller Henrik Johansson tfn 0476-551 84, e-post henrik.johansson@almhult.se.


Orienteringskarta

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.