Sånnaböke 1:114

Detaljplan för Sånnaböke 1:114, i Älmhult, Älmhults kommun

Granskning

Ett reviderat förslag till detaljplan för Sånnaböke 1:114 i Älmhult, Älmhults kommun, finns tillgänglig för granskning från 6 juli till 6 augusti 2017.

  

planprocessen

Planprocessen

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av Miljö- och byggnämnden upprättat detta förslag till detaljplan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att man bygger komplementbyggnader, men även att se till att det finns en byggrätt för att uppföra ersättningsbyggnader om befintliga hus av någon anledning skulle bli förstörda. Syftet är även att  man som komplement till bostaden ska kunna ha icke störande mindre verksamheter som exempelvis hantverk. Fastighetsägaren vill även köpa till mark mellan fastigheten och järnvägen av kommunen.

 

Planhandlingar

 

Så lämnar du synpunkter
Om du vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det till och med den 6 augusti 2017. Synpunkter måste lämnas skriftligt med namn och adress. Berörda fastighetsägare ska även informera eventuella hyresgäster om detta utskick. Den som inte senast under granskningstidens utgång framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter skickas till miljö- och byggnämnden

E-post: mob@almhult.se eller Älmhults kommun, Miljö- och byggförvaltningen, Box 500, 343 23 Älmhult.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är
du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen, e-post mob@almhult.se,
eller på telefon 0476-550 00.

 

orienteringskarta

Orienteringskarta

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.