Gatubelysning

Kommunens gatljusanläggning omfattar cirka 4 600 belysningspunkter. Dessa förbrukar cirka 520 000 kilowattimmar per år. Varje lampa beräknas lysa lite mer än 4 000 timmar per år. Det är inte någon lagstadgad skyldighet för kommunen att tillhandahålla belysning.

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av gatubelysning utmed gång- och cykelvägar samt kommunala gator. Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av gatubelysning utmed länsvägar och genomfartsleder i samhällen.

Inspektionsrundor görs tre gånger om året

Kommunen har upphandlat gatubelysningens drift och underhåll av Infratek Sverige AB. De kör inspektionsrundor tre gånger om året. Inspektionsrundorna sker normalt i januari/februari, augusti/september samt november/december.

Vid skador och fel på gatubelysning (släckta lampor, nedkörda lampor, sneda lampor eller andra fel som kan tänkas uppstå), ska anmälan göras till Gatuavdelningens expedition.

Begäran om utsättning av gatubelysningskablar görs till ledningskollen.selänk till annan webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.