P2018/7 Ändring av detaljplan för Olivia 7

Ändring av detaljplan för Olivia 7 antogs av Miljö- och byggnämnden den 18 juni 2018, §54. Beslutet har vinnit laga kraft den 18 juli 2018.

Syftet med ändringen av detaljplanen är komplettering med bostäder.

För den gällande detaljplanen (D139, Olivia 7, lagakraftvunnen 28 juli 2007),
görs ändring genom tillägg. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i
centrala Älmhult och för att kunna utnyttja fastigheten på ett effektivare
sätt, ändras detaljplanen. Idag anges användningen bostäder och handel för
fastigheten, med undantag för bottenvåningen som enbart får utgöras av handel. För att få möjlighet att inreda envåningsbyggnaden till bostäder eller
lägenhetshotell, ändras detaljplanens bestämmelser och användning bostäder ”B” läggstill till handel ”H”. Däremot ändras inte våningsantalet, utan det är
fortfarande en våning.

 

Planhandlingar:

Plankarta PDF (pdf, 461.8 kB)

Planbeskrivning PDF (pdf, 1.7 MB)

SamrådredogörelsePDF (pdf, 202.8 kB)

Gällande detaljplanPDF (pdf, 104.8 kB)

 

 


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.