Upphävande av detaljplan för del av Arnanäs 3:2 i Virestad

Ett förslag till upphävande av detaljplan för del av Arnanäs 3:2 i Virestad, Älmhults kommun är framtaget och finns nu tillgängligt för samråd under 3 veckors tid från den 3 september till och med den 24 september 2018.

Vad är syftet med detaljplanen?

Efterfrågan på ett mindre bostadsområde i Virestad är begränsat. Utbyggnaden av området innebär stora investerings- och driftskostnader i form av gata, vatten och avlopp. Syftet är upphäva detaljplanen så att det åter blir ej planlagd skogsmark. Det är möjligt att bebygga området med ett mindre antal bostadsfastigheter genom att ansöka om förhandsbesked.

Var ligger området?

Planområdet ligger en dryg kilometer nordväst om Virestads kyrkby vid Virestadssjön och 500 m söder om Arnanäs gård, i Älmhults kommun, ca 15 km nordost om Älmhults tätort.

Om du har synpunkter!

Om du vill lämna synpunkter på planförslaget så kan du göra det till och med den 24 september 2018. Synpunkterna måste lämnas skriftligt. Berörda fastighetsägare ska även informera sina eventuella hyresgäster. E-post: mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult

Här hittar du planhandlingarna

PlankartaPDF (pdf, 1.4 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

Samtliga planhandlingar finns också tillgängligt i receptionen på Älmhults kommunhus, Stortorget 1, Älmhult

Vill du kontakta oss?

Du är välkommen att kontakta planarkitekt Oleksandra Polupan på telefon 0476-550 45 alternativt e-post oleksandra.polupan@almhult.se eller telefon 0476-550 00 eller e-post mob@almhult.se.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.