Planprocessen

Färdigställandet av detaljplaner genomgår en särskild process som i första hand regleras av Plan- och bygglagen (PBL). Tillvägagångssättet är detsamma vare sig kommunen upprättar nya, ersätter eller upphäver detaljplaner.

Schema

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard- eller utökat förfarande. I vissa fall kan även begränsat eller samordnat förfarande tillämpas.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.