Data avloppsvattenbehandling

Under 2012 behandlades 2 537 991 m³ avloppsvatten på avloppsreningsverket. 

Inkommande avloppsvatten hade under 2012 en sammansättning enligt följande:

BOD7119 mg/liter
P-tot2,9 mg/liter
N-tot28 mg/liter


Utgående värden var i snitt under 2012:

BOD7< 3,3 mg/literkrav på max 10 mg/liter
P-tot0,11 mg/literkrav på max 0,2 mg/liter
N-tot11 mg/liter 

Det är enbart för BOD7 och P-tot som kommunen har krav på sig.  

Ingen bräddning har skett under år 2012 vid avloppsreningsverket.

Verket nyttjade 59 m³ järnklorid för fällning. Inget slam avvattnades. Allt gick ut på vassbäddarna.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.