Älmhults Kvalitet i Korthet

Effektivitet Information om projektet Information om projektet Samhällsutveckling Samhällsutveckling Trygghet Trygghet Tillgänglighet Tillgänglighet Delaktighet och information Delaktighet och information Effektivitet Kostnadseffektivitet
Foto: Henrik Palmberg

Ingemar Almkvist

Både vad gäller resultat i skolan och inom äldreomsorgen är kommunens resultat fortfarande höga sedan förra mätningen. Elevernas resultat på de nationella proven ligger långt över riksgenom-snittet i årskurs 3 men har sjunkit lite i årskurs 6. Inom äldreomsorgen har vi en högre brukarnöjdhet än genomsnitts­kommunen inom såväl våra äldreboenden som hemtjänsten. När det gäller bemötande har kommunen däremot en del att jobba med.

Årets undersökning Kvalitet i Korthet har nu släppts och det finns flera intressanta resultat att ta del av.

– Kvalitet i Korthet är en bra undersökning som ger oss värdefull kunskap och en årlig kvalitetsmätning av vår verksamhet. Undersökningen ger också våra invånare relevant och saklig information om kommunen. Att kunna visa resultat och jämförelser bidrar till öppenhet och dialog mellan oss politiker och kommuninvånarna men också internt i dialogen med våra verksamheter. Kvalitet i Korthet är ett bra verktyg i vår verksamhetsutveckling, säger Ingemar Almkvist, kommunalråd.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en stor kvalitetsmätning bland landets kommuner. Deltagandet är stort – 2016 deltog drygt 250 av Sveriges 290 kommuner, vilket gör att kommunerna får ett bra jämförelsematerial att använda i sitt förbättringsarbete.

Kvalitet i Korthet är indelad i fem områden: Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och information, Effektivitet samt Samhällsutveckling.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.