Effektivitet

   Din kommuns effektivitet


    

(Siffrorna i parentes avser föregående mätning) Har du synpunkter?

 

Kvalitetsmått

Älmhults resultat 2016*

Medel 2016*

 

16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Avser 2015 (kronor/barn)

136 848 (137 944)

136 712 (130 784)

 

17a. Hur stor andel av eleverna i årskurs 3 klarar alla delprov i ämnesproven? (%)

86 (75)

71 (70)


17b. Hur stor andel av eleverna i årskurs 6 har lägst betyget E i alla ämnen? (%)

74,2 (75,6)

77,9 (79,5)


18. Hur stor andel av eleverna i årskurs 9 är behöriga till ett yrkes- program? (%)

85,6 (85,1)

86,4 (85,2)

Strategiskt nyckeltal

19. Hur stor andel av eleverna i årskurs 8 har gett en positiv syn på skolan? (%)

65 (70)

75 (75)


20. Hur hög är kostnaden per betygspoäng i årskurs 9? (kronor/ betygspoäng)

393 (372)

382 (375)

Strategiskt nyckeltal

21. Hur stor är andelen gymnasieelever som tar examen inom
4 år? (%)

77,0 (78,9)

71,4 (70,3)

Strategiskt nyckeltal

22. Vad är kostnaden per elev i gymnasieskola? Avser 2015. (kronor/elev)

138 274 (133 934)

122 856 (119 960)

 

23. Vilket serviceutbud finns i kommunens särskilda boende? Andel av maxpoäng (%) *

56 (60)

67 (66)

 

24. Vad kostar en plats i kommunens äldreboende? Avser 2015. (kronor/brukare)

741 904 (735 297)

825 913 (799 273)

 

25. Hur stor andel av de boende är nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende? (%)

89 (90)

83 (83)

Strategiskt nyckeltal

26. Vilket serviceutbud finns i kommunens hemtjänst? Andel av maxpoäng (%) *

73 (70)

65 (65)

 

27. Vad är kostnaden per brukare inom hemtjänsten? Avser 2015 (kronor/brukare)

290 387 (247 433)

271 419 (264 044)

 

28. Hur stor är andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)

92 (92)

91 (91)

Strategiskt nyckeltal

29. Vilket serviceutbud finns i kommunens LSS-boende? Andel av maxpoäng (%) *

90 (94)

80 (82)

 

30. Hur stor andel av ungdomar som haft utredningar/insatser har inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning/insats? (%)

71 (79)

78 (78)

 * Avser inte resultatet 2016 anges aktuellt år i texten vid varje mått.


Förklaringar till kvalitetsmåtten

För dig som vill veta merlänk till annan webbplats

Effektivitet

Älmhult ligger över rikssnittet när serviceutbudet i kommunens hemtjänst mäts. Även nöjdheten bland brukarna, vilket är ett viktigt värde, är högre än riksgenomsnittet och bäst i länet. I genomsnitt är 89 procent av brukarna nöjda med sitt särskilda boende, vilket är högst i länet (riksgenomsnittet är 83 procent). Hela 92 procent är nöjda med sin hemtjänst.

Serviceutbudet som finns i kommunens LSS-boenden ligger en bra bit över riksgenomsnittet (90 procent poäng av 100 maxpoäng mot riksgenomsnittets 80 procent poäng). Vad gäller serviceutbud i våra särskilda boenden når Älmhults kommun inte riktigt upp till snittvärdet (56 procent poäng av 100 maxpoäng mot riksgenomsnittets 67 procent poäng). Serviceutbudet inom hemtjänsten ligger högre än riksgenomsnittet (73 procent poäng av 100 maxpoäng mot riksgenomsnittets 65 procent poäng).

– Resultaten i årskurs 3 har ökat igen och det är oerhört glädjande. Rektorer och pedagoger inom skolan gör ett fantastiskt arbete och de här resultaten visar att vi är på rätt väg. När det gäller sexornas resultat ligger vi stabilt men där skulle jag gärna se att resultaten höjdes. Här kan vi bli bättre liksom när det gäller synen på skolan hos våra elever i årskurs åtta. Trenden överlag är positiv i skolan även om det finns några saker där vi behöver förbättra, säger Stefan Jönsson, ordförande i utbildningsnämnden.  

– När det gäller eleverna i årskurs åtta och deras syn på skolan ser vi allvarligt på resultatet. Vi har redan satt in åtgärder och kommer att sätta in fler. Vi arbetar med en så kallad Älmhultsmodell och vi har ytterligare ett projekt igång på Linnéskolan, säger Eva Jönsson, grundskolechef.

Älmhult ligger över rikssnittet när serviceutbudet i kommunens hemtjänst mäts. Även nöjdheten bland brukarna, vilket är ett viktigt värde, är högre än riksgenomsnittet. I genomsnitt är 89 procent av brukarna nöjda med sitt särskilda boende, vilket är högst i länet (riksgenomsnittet är 83 procent). Hela 92 procent är nöjda med sin hemtjänst.

Serviceutbudet som finns i kommunens LSS-boenden ligger en bra bit över riksgenomsnittet (90 procent av maxpoäng mot riksgenomsnittets 80 procent). Vad gäller serviceutbud i våra särskilda boenden når Älmhults kommun inte riktigt upp till snittvärdet (56 procent av maxpoäng mot riksgenomsnittets 67 procent). Serviceutbudet inom hemtjänsten ligger högre än riksgenomsnittet (73 procent av maxpoäng mot riksgenomsnittets 65 procent).

Monica Ehnberg, socialchef

Jag gläder mig verkligen över de här resultaten. Att brukarna är så nöjda är ett resultat av att de mött professionella medarbetare. Våra medarbetare har gjort skillnad i vardagen hos de som behöver vårt stöd. Det är vårt största och viktigaste uppdrag, säger Monica Ehnberg, socialchef.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.