Samhällsutveckling

Din kommun som samhällsutvecklare

(Siffrorna i parentes avser föregående mätning)         Har du synpunkter? 

Kvalitetsmått

Älmhults resultat 2016*

Medel 2016*

 

31. Hur stor andel av invånare mellan 20–64 år förvärvsarbetar? Avser 2015 (%)

81,9 (82,6)

78,9 (78,5)


32. Hur stor andel av invånarna får försörjningsstöd? Avser 2015 (%)

3,6 (3,2)

4,3 (4,2)

Strategiskt nyckeltal

33. Hur många nya företag har startats under första halvåret 2016? (Antal nya företag/1 000 invånare)

5,3 (3,9)

5,4 (4,9)


34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen? (SKL:s undersökning Insikten. Index 1–100)

- (72)

69 (68)


35. Hur många dagar med sjuk- eller rehabiliteringsersättning betalades ut till kommunens invånare? Avser 2015 (dagar/1 000 försäkrade)

11,3 (9,4)

11,7 (10,5)

Strategiskt nyckeltal

36. Hur stor andel av hushållsavfallet återvinns genom material- återvinning? Avser 2015 (%)

26 (27)

39 (39)


37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? (%)

56 (58)

33 (35)

 

38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunen? (%)

32 (39)

26 (25)


39. Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats är att bo och leva på? (index 1–100)

- (55)

60 (60)


* Avser inte resultatet 2016 anges aktuellt år i texten vid varje mått.


Förklaringar till kvalitetsmåtten

För dig som vill veta merlänk till annan webbplats


Bengt Pettersson, teknisk chef

Cecilia Axelsson, miljöstrateg

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsutveckling

De faktorer som mäts inom området samhällsutveckling är till exempel hur många invånare i åldern 20–64 år som förvärvsarbetar. Älmhult har hög sysselsättnings-grad i länet med sina 81,9 procent och står sig även bra nationellt där siffran är 78,9 procent

Vi ligger under riksgenomsnittet och lägst i länet för andelen invånare som har för-sörjningsstöd (3,6 procent i Älmhult, 4,3 procent är riksgenomsnittet).

Älmhults kommun har en stor andel inköpta ekologiska livsmedel jämfört med medelkommunen i Sverige. Av våra inköpta livsmedel är 32 procent ekologiska, vilket kan jämföras med landets genomsnitt som är 26 procent.

Av kommunens egna bilar är 56 procent miljöbilar mot genomsnittet för landets kommuner som är 33 procent. Här är Älmhult
klart bäst i länet.


– Jag blir stolt över att Älmhult ligger bra till när det gäller andelen miljöbilar och andelen ekologisk mat i våra verksamheter. Samtidigt finns det flera områden som vi kan förbättra för att bli en riktigt bra miljökommun, säger Cecilia Axelsson, miljöstrateg.

Älmhult har en del att arbeta vidare på när det gäller hur stor del av hushållsavfallet som återvinns genom materialåtervinning. I Älmhult är det 26 procent (riksgenomsnittet är 39 procent).

– Vi vet att vi inte ligger bra till i dag på den här punkten. Vi vill bli betydligt bättre på återvinning och därför kommer vi att prioritera detta framöver. En åtgärd är att vi avser att bilda ett gemensamt bolag tillsammans med fem andra kommuner i länet för att få en miljövänligare och effektivare sophantering, säger Bengt Pettersson, chef för tekniska förvaltningen.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.