Tillgänglighet

   Din kommuns tillgänglighet


(Siffrorna i parentes avser föregående mätning)  Har du synpunkter? 

      

Kvalitetsmått

Älmhults resultat 2016*

Medel 2016*

1. Hur stor andel som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%).

92 (89)

86 (84)

2. Hur stor andel som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (%).

43 (50)

52 (46)

3. Hur stor andel upplever att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (andel av maxpoäng)

74 (-)

78 (-)

4a. Hur många timmar per vecka har biblioteket öppet utöver vardagar 8–17?

12 (12)

17 (14)

4b. Hur många timmar per vecka har simhallen öppet utöver vardagar 8–17? Hur många timmar/vecka har kommunen öppet i simhallen utöver klockan 8-17 på vardagar? (timmar/vecka)

14 (14)

27 (26)

4c. Hur många timmar/vecka har återvinningsstationen öppet utöver vardagar 8–17?

11 (11)

13 (12)

5. Hur stor andel av de som ansökt om plats i förskolan har fått plats på önskat placeringsdatum? (%)

93 (90)

63 (64)

6. Hur lång är väntetiden i genomsnitt för dem som inte fått plats i förskolan på önskat placeringsdatum? (dagar)

13 (20)

28 (23)

7. Hur lång är väntetiden i genomsnitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? (dagar)

49 (38)

58 (57)

8. Hur lång är väntetiden i genomsnitt från första kontakt för att ansöka om ekonomiskt bistånd till beslut? (dagar)

- (-)

17 (16)


* Avser inte resultatet 2016 anges aktuellt år i texten vid varje mått.


Förklaringar till kvalitetsmåtten

För dig som vill veta merlänk till annan webbplats

Kommunchef, Roland Eiman

Kommunchef, Roland Eiman

Tillgänglighet

På frågor om tillgänglighet när det gäller
e-post så ligger Älmhult högt då 92 procent får svar inom två dygn (riksgenomsnittet är
86 procent).

Resultatet har blivit sämre när det gäller andelen som får ett direkt svar när de tar kontakt med kommunen via telefon för att ställa en enkel fråga – endast 43 procent anser att de får det (riksgenomsnittet är 52 procent).

Andelen som anser att de fått ett gott bemötande vid kontakt med kommunen är
74 %, (riksgenomsnittet är 78 procent).

När det gäller öppettider på kommunens bibliotek, simhall och återvinningsstation så ligger vi lägre än riksgenomsnittet på samtliga.

Älmhult ligger i topp när det handlar om andelen som fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum. Där är vi bäst i länet med 93 procent och ligger även bra till vid nationell jämförelse (riksgenomsnittet är 63 procent).

– Vi är bra på att svara på e-post och det är fantastiskt bra att vi ligger i topp när det gäller att få förskoleplats när man önskar. Däremot är jag oroad och inte alls nöjd med bemötandet. Här behöver vi verkligen förbättra oss. En kommun som vill växa måste ge bästa tänkbara service. Alla ska känna att de får ett gott bemötande i kontakten med oss, menar kommunchef Roland Eiman.

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.