Dataskyddsombud

Samtliga nämnder och kommunstyrelsen har utsett ett gemensamt dataskyddsombud för Älmhults kommun.

Dataskyddsombudets viktigaste uppgifter för dig som medborgare är:

  • Att informera och ge råd till kommunens nämnder (personuppgiftsansvariga) och de som arbetar inom kommunens förvaltningar om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser (en rådgivande funktion).
  • Att följa upp och övervaka att dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser följs i Älmhults kommuns organisation (en kontrollerande funktion).
  • Att vara tillgänglig för att hjälpa och stödja dig: Du får kontakta dataskyddsombudet om alla frågor som handlar om tillämpningen av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Det kan till exempel röra frågor om behandlingen av dina personuppgifter, om du kan använda dig av dina rättigheter enligt förordningen eller vägledning i dina kontakter med de personuppgiftsansvariga och deras förvaltningar.

För övrigt ska dataskyddsombudet sammanfattningsvis granska de personuppgiftsansvarigas arbete med dataskyddsförordningen, rapportera och påpeka eventuella brister. I det fall brister inte åtgärdas av den personuppgiftsansvariga, ska dataskyddsombudet anmäla detta till Datainspektionen.

Dataskyddsombudets arbetsuppgifter har en oberoende ställning mot de personuppgiftsansvariga nämnderna och kommunstyrelsen. Dataskyddsombudet ska inte ta emot instruktioner eller får inte utsättas för påtryckningar eller annat som kan påverka hur uppdraget genomförs. Självklart lyder dataskyddsombudet under sekretess och tystnadsplikt.

Alla är välkomna att vända sig till dataskyddsombudet i frågor som rör dataskyddsförordningen och tillämpningen av förordningen i Älmhults kommun!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.