Medborgaren i fokus

"Medborgaren i fokus" ska ge ökad kvalitet och service

Medborgaren i fokus är ett kvalitets- och utvecklingsprogram, vars syfte är att Älmhults kommun ska bli ännu bättre och rusta sig för framtidens krav, förväntningar och utmaningar.

Älmhults kommunstyrelse har fattat beslut om att anta SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) strategi för eSamhället. Den går ut på att man ska driva på, samordna och skapa förutsättningar för den kommunala sektorns utveckling av så kallad IT-stödd verksamhet.  IT-stödd verksamhet kan bland annat vara olika e-tjänster.

E-tjänster är efterfrågade bland medborgarna och viktiga för att öka service och tillgänglighet. Genom e-tjänster kan man som medborgare kontakta kommunen när det passar, utan att vara beroende av öppet- eller telefontider.  

I SKL:s strategi finns tre övergripande mål:

 • Enklare vardag för privatpersoner och företag
 • Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

I programförklaringen anger Älmhults kommun ett antal mål. Målen är att kommunen ska präglas av:

 • gott bemötande
 • hög kompetens
 • god kvalitet
 • hög tillgänglighet
 • god rättssäkerhet
 • bra mötesplatser
 • snabba och säkra informationsflöden

Inom programmet Medborgaren i fokus drivs ett antal olika projekt:

 • Dokument- och ärendehantering
 • Digital politikerplattform
 • E-tjänster
 • Intranät
 • Extern webbplats
 • Medborgarservice  

Hittills är projekten för e-tjänster, extern webbplats och intranät färdiga, övriga förutom medborgarservice planeras bli färdiga under 2017. Programmet startade under hösten 2012.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.