Renhållningsavdelningen

Renhållningsavdelningen

Renhållningsavdelningen har 12 medarbetare som ansvarar för hämtningen av sopor och slam samt skötsel av avfalls- och återvinningsanläggningar. Vårt arbete har utvecklats mycket sedan 1970-talet då praktiskt taget allt kastades på tippen. Idag arbetar vi med kretsloppsanpassning.

Miljöfarligt avfall tas om hand. Elektronik återvinns. Returglas transporteras till landets enda glasåtervinning i Askersund. Skidor, kläder och annat grovavfall blir till energi i Halmstads värmeverk.

Innehållet i de gröna soptunnorna värmer upp bostäder i Ljungby, och så vidare ....

De bruna soptunnor som sedan en tid kompletterar de gröna i tätorten är ännu ett steg mot kretsloppssamhället. Blöta potatisskal brinner inte särskilt bra. Däremot kan såväl potatisskal som köttben, räkskal, kaffe-sump och andra matrester omvandlas till biogas som värmer upp lokaler och bostäder.

Hushållsavfallet kastas i papperspåsar och placeras i den bruna tunnan. Tunnan töms varje vecka. Avfallet transporteras till Älmhults avlopps-reningsverk där det omvandlas till biogas som till en början värmer upp avloppsreningsverkets egna lokaler.

En förutsättning för att processen ska fungera är att hushållsavfallet verkligen kastas i papperspåsar - och inte i plastpåsar - samt att inget annat än organiskt avfall kastas i de bruna tunnorna.

Samtliga hushåll i tätorten ansluts till systemet under 2005.

Målsättningen är att de bruna tunnorna om några år ska generera 1 000 ton organiskt avfall. Då kommer vi även att kunna sälja 3 000 mega-wattimmar gas till fjärrvärmeverket varje år. Det motsvarar uppvärmningen av 120 normalvillor.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.