Socialnämnden

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom bland annat följande områden:

  • Äldreomsorg
  • Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  • Individ- och familjeomsorg
  • Hälso- och sjukvård

Socialnämnden består av 11 ledamöter och de sammanträder en gång i månaden.

Socialnämnden har ett arbetsutskott som sammanträder två gånger i månaden. Arbetsutskottet bereder ärenden inför socialnämndens sammanträden och tar också beslut i individärenden.

Ledamöter 2015-2018

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2019-2022:


Ledamöter

Marie Rosenquist (M), ordförande
Vidar Lundbäck (C) , förste vice ordförande
Lars Ingvert (S), andre vice ordförande

Jakob Willborg (M)
Ann Johansson (S)
Mattias Lindqvist (S)
Elin Nilsson (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)
Senada Hodzic (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Gull-Britt Tranvik (SD)  

Ersättare

Jens Jörgensen (M)
Annette Ljunggren (M)
Silvia Lobos (S)
Irene Svensson (S)
Björn Dellenmark (S)
Birgitta Nilsson (S)
John-Arne Sandström (C)
Sofia Herbertsson (C)
Lina Yosefi (L)
Livia Martinsson (KD)
Tord Helle (SD)

Sekreterare

Amanda Svensson

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.