Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden och ansvarar för individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd, service och omvårdnad för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen ansvarar även för serveringstillstånd samt tillsyn av försäljning av tobak och vissa läkemedel.

Verksamheterna styrs bland annat av socialtjänstlagen (SoL), lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade  (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) men också utifrån politiskt givna uppdrag.

Socialförvaltningen är verksam under dygnets alla timmar och jobbar med människor i alla åldrar och livssituationer - barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionshinder.

Socialförvaltningens arbete leds av socialchefen som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling. 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.