Övriga bidrag

I samband med att kultur- och fritidsnämnden årligen fastställer budgeten för kommande verksamhetsår, kan nämnden besluta om att under året införa riktade bidrag till projekt eller satsningar inom ett av nämnden prioriterat område.

För 2019 finns följande bidrag att söka:

Integration

Kultur-Fritid har avsatt 200 000 kr 2019 för att ge föreningar/studieförbund möjlighet att söka bidrag för att arbeta med integration i Älmhults kommun.

Ansökningstid är 1 juni 2019.

Mötesplatser

Kultur-fritid har avsatt 200 000 kr 2019 för att ge föreningar i kommunens mindre tätorter en möjlighet att söka bidrag för att skapa attraktiva mötesplatser.

Ansökningstid är 1 juni 2019.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.