Om Skapande Skola

Information om Skapande Skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. ”Skapande Skola” är statliga stimulansmedel från Kulturrådet. Bakgrunden är att alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Tanken med Skapande Skola är att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Varför fokus på konst?

Genom konsten som metod övas elever­nas förmåga att lyssna, tala, läsa, skriva, argumentera och analysera. Eleverna får också möjlighet att utveckla kun­skaper om hur bilder skapas och kan tolkas, hur bilder kan påverka och kritiskt granskas, hur man framställer och presenterar bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Konsten kan även bidra till att eleverna utvecklar sin egen kreativitet och sitt intresse för att skapa. Bildspråket är också ett viktigt hjälpmedel för att vi ska kunna orien­tera oss i tillvaron.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets webbsida.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.