Aktuellt

Här hittar du information om olika miljöprojekt som är på gång under 2018.

På gång under 2018

Miljöplan 2030

Kommunen har antagit en ny miljöplan med mål och riktlinjer för att bli en hållbar kommun. Unders hösten kommer planen förankras och handlingsplaner att tas fram.

Naturvårdsplan

Kommunen kommer att påbörja arbetet med en Naturvårdsplan under 2018. Syftet är att kartlägga de höga naturvärden som finns i kommunen för att bättre kunna arbeta strategiskt med att ta tillvara och utveckla dessa värden. Planen ska möjliggöra för kommunens övergripande arbete och planering kring naturvårds- och friluftsfrågor och åtgärder som syftar till att nå de nationellt fastställda miljökvalitetsmålen. Naturvårdsplanen ska fungera som ett komplement till framtagen översiktsplan för Älmhults och fungera som underlag för samhällsplanering och ställningstaganden i såväl det övergripande planeringsarbetet som i enskilda ärenden. Plan ska även innehålla förslag på åtgärder.

Kommunen har fått LONA-stöd från Länsstyrelsen för detta arbete. Planen beräknas vara klar under 2019.

Riktlinjer för kommunens fordon

Kommunen tar fram nya riktlinjer för personbilar och lastbilar.

Fordonsriktlinjerna syftar till att styra mot:

  • 100 procent fossilbränslefri fordonsflotta 2025.
  • Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon.
  • God tillgänglighet till fordon med hög standard gällande trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Nya laddplatser för elbilar

Utveckling av Södra Möckeln

Kemikaliesmart förskola

 

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.