Solenergi

Solens energi kan direkt tas tillvara på två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Gemensamt för solel och solvärme är att anläggningarna kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90º skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15º upp till 60º från horisontalläget. En hög lutning innebär en högre instrålning då solen står lågt under höst, vinter och vår och en låg lutning innebär en högre instrålning under högsommaren. Det är viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader.

Huruvida det behövs bygglov eller inte för solceller och solfångare regleras av varje enskild kommun. Kontakta kommunens miljöstrateg för att få veta mer.

Läs mer om olika stöd under Bidrag och stöd.

Förläsning den 3 oktober om Solenergi

Presentation solenergiPDF (pdf, 47.5 MB), föreläsare Lars Andrén.

Solenergi

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.