Energi och klimat

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att minska utsläppen av fossila växthusgaser från den egna verksamheten, och för att underlätta för kommunens invånare och företag att göra detsamma.

Kommunen har tagit fram en energi- och klimatstrategiPDF (pdf, 4.2 MB) som gäller från 2011 - 2020. Kommunen vill med strategin förbinda sig att uppnå mål och genomföra åtgärder för kommunen som organisation. Det vill säga det som de kommunala förvaltningar själva kan påverka när det gäller minskad energiförbrukning och klimatpåverkan vad det gäller lokaler och transporter. Åtagandet i strategin innebär en effektivisering med minst 20 procent i de olika delarna. Här ingår även Älmhultsbostäder när det gäller bostadsdelen.

Energieffektiviseringsstödet 2010-2014

Under perioden 2010-2014 fick Älmhults kommun ett energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten. Exempel på åtgärder och aktiviteter under perioden är följande:

 • EPC (Energy Performans Contracting) Konsulter genomför en detaljanalys av lokaler och bostäder i kommunens bestånd.
 • Energieffektivisering i kommunens fastigheter med garantiåtagande för energibesparing.
 • Energiåtgärdsanalys av våra skolor och särskilda boenden för äldre
 • Förstudie av lokaler och tak lämpliga för solceller i kommunala lokaler
 • Förstudie om solenergi på Linnés Råshult
 • WASPER, Förstudie och projektansökan om medel till unik utbildning om förnybar energi och solceller på Haganässkolan
 • En årlig elbilsmässa med elbilar från hela Europa har genomförts i samarbete med IKEA, Green Charge Sydost och Älmhults kommun.
 • Kommunens representanter har jobbat hårt med ökade tågstopp längs stambanan. I avsikt att minska transporterna med bil och underlätta för pendlare.
 • Anställda som framför de kommunala fordonen har genomgått kurser i sparsam körning. Detta för att öka medvetenheten, öka säkerheten och minska CO2 utsläppen
 • Planering av en bilpool som ska förverkligas under 2016. Bilpoolen ska kunna hyra ut biogas- och elbil även till privata användare under icke-arbetstid, när bilarna inte används av tjänstemännen. Bilföretaget Sun-Fleet tillhandahåller tjänsten.
 • Miljöbilsutställning på torget i Älmhult
 • En elbil och en elcykel har köpts in under 2014
 • Två publika snabbladdare har installerats under 2014

Läs mer i foldern om kommunens energi- och klimatarbete.PDF (pdf, 3.5 MB)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.