Skog och natur

Naturen i Älmhults kommun är varierad. Detta beror i första hand på berggrund och klimat, men också på sådant som rikedomen på våtmarker och sjöar. Dessa förhållanden tillsammans har skapat en stor variation av naturtyper, som spänner från artrika ädellövskogar och lövsumpskogar till magra tallskogar och högmossar.

På följande sidor kan du få information om kommunens skogar och grönområden.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.