Vad tål naturen?

Vad tål naturen?

Belastningsgränsen för kvävedeposition på skogsmark är 5-15 kg kväve per hektar och år. Gränsen varierar beroende på vilken typ av skog det gäller; hedvegetation och våtmarker är mest känsliga. Depositionen i Götaland ligger på 15-25 kg kväve per hektar och år. När det gäller svaveldepositionen är belastningsgränsen 3-8 kg svavel per hektar och år i områden med granit och gnejs. Depositionen i södra Sverige ligger på 20-25 kg per hektar och år.

Belastningen av svavel och kväve på marken är alltså i Älmhults kommun betydligt högre än vad naturen tål. På sikt leder detta till att skogens tillväxt minskar och att skogars ekosystem skadas allvarligt; det är troligt att vi även i Sverige kommer att få se omfattande skogsdöd. En stor del av de luftföroreningar som deponeras i kommunen har sitt ursprung i andra delar av landet eller i andra länder.

Problemet måste lösas internationellt. Det är dock viktig att man även i Älmhults kommun arbetar för att utsläppen av försurande ämnen skall minska. Alla utsläpp har ju varit lokala någon gång.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.