Demens

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar som påverkar vår hjärna. Demenssjukdom innebär att vissa hjärnfunktioner försämras av olika anledningar och symtomen varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. Det kan bland annat ge minnesstörningar, förvirring, personlighetsförändring och påverka förmågan att kontrollera känslorna. Det naturliga åldrandet medför inte demens och alla glömska är inte demens.

Demenssjuksköterska

I kommunen finns en demenssjuksköterska som kan

  • informera och ge råd och stöd till anhöriga, både i grupp och enskilt
  • göra hembesök
  • samverka med andra vårdgivare
  • handleda, utbilda och stödja personal

Vid misstanke om demenssjukdom så bör aktuell distriktsläkare kontaktas i första hand för eventuell utredning. Kommunens demenssjuksköterska kan också kontaktas för information och rådgivning.

Vårdprogram

Kommunerna i länet, tillsammans med Region Kronoberg och ett antal anhörigföreningar, har utarbetat ett gemensamt vårdprogram för demenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdprogrammets syfte är att det i länet ska erbjudas utredning och behandling av patienter med misstänkta eller diagnosticerade demenstillstånd på ett likvärdigt och samstämmigt sätt. I vårdprogrammet finns det också en beskrivning över de vanligaste demenssjukdomarna.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.