Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd

Enligt Socialtjänstlagen (SoL), har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen, får den hjälp och det stöd som de behöver. Ekonomiskt bistånd beviljas om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Det är socialförvaltningen som har ansvar för att pröva ansökningar om ekonomiskt bistånd utifrån lagen och de riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige.

Försörjningsstöd

Rätten till ekonomiskt stöd regleras i socialtjänstlagen. Bidraget delas in i en riksnormlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och individuell del för övriga skäliga kostnader. Alla inkomster och tillgångar räknas av mot bidraget. På Socialstyrelsens hemsida kan du även göra en egen beräkninglänk till annan webbplats samt få svar på en del frågor. länk till annan webbplats

Socialtjänsten får ställa krav

Den som är arbetslös måste söka arbete, och måste också ta erbjudet arbete eller annan sysselsättning för att få försörjningsstöd. Vid sjukdom måste du kunna visa upp ett giltigt läkarintyg för att få försörjningsstöd

Rätten att överklaga

Om din ansökan helt eller delvis avslås kan du överklaga beslutet. Så här går det till:

Du skickar din överklagan  till socialförvaltningen. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha nått förvaltningen. Förvaltningen kan göra en omprövning av beslutet. Om förvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten. Efter dom i Förvaltningsrätten har både den som överklagar och förvaltningen möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd i Kammarrätten.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.