Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som varit utsatt för brott och den ungdom, mellan 12 och 21 år, som begått brottet. Älmhults kommun erbjuder medling vid brott.

Samtal och bearbetning

Vid medlingsmötet får den som blivit utsatt för ett brott och gärningspersonen möjlighet att under ordnade förhållanden sätta sig ner och prata om det som hänt.

Syftet med samtalet är att den som blivit utsatt för brottet ska få möjlighet att bearbeta det som hänt och den unga gärningspersonen ska få insikt i brottets konsekvenser.

Målet med medling är att minska de negativa följderna av ett brott och att båda parter förhoppningsvis lättare kan lägga händelsen bakom sig.

Förutsättningar för medling är att

 • brottsutsatt och gärningsperson frivilligt deltar
 • brottet är anmält till polisen
 • gärningspersonen är mellan 12 och 21 år
 • gärningspersonen har erkänt gärningen eller del i gärningen

Varför ska du delta i medling?

Du som har blivit utsatt för ett brott

 • får möjlighet att själv berätta vilka konsekvenser brottet fått för dig.
 • får möjlighet att bearbeta det du varit med om och få möjlighet att stärka dig själv och gå vidare
 • får möjlighet att få svar på frågor som du kan ha om det som du blivit utsatt för.
 • får ett ansikte på den som gjort dig illa.

Du som har begått ett brott

 • får möjlighet att be om ursäkt och visa att du ångrar vad du gjort
 • får möjlighet att visa vilken person du egentligen är/vill vara
 • visar mod genom att möta den du gjort illa

Bra att veta om medling

 • Medling ersätter inte rättegång.
 • Medling erbjuds av polis eller socialtjänst.
 • Medling kan ske vid olika typer av brott som t.ex. snatteri, olaga hot, misshandel och skadegörelse.
 • Medling leds av en utbildad och neutral medlare och genomförs på en neutral plats.
 • Du kan själv ta initiativ till medling genom att kontakta utredare hos polisen eller socialtjänsten.
 • Innan själva medlingsmötet hålls alltid förmöten där medlaren träffar brottsutsatt respektive gärningsperson vid separata tillfällen för samtal.
 • Medlaren kan hjälpa till att sluta ett avtal vid medlingstillfället. Det kan t.ex. handla om gottgörelse eller hur man ska förhålla sig till varandra i framtiden.
 • Medlingsverksamheten samarbetar med Åklagarkammaren och informerar dem om att en medlingsprocess pågår/avslutat

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.