Färdtjänst och riksfärdtjänst

Vad är färdtjänst?

Alla kan inte resa med länets bussar och tåg. Om du har en funktionsnedsättning kan det till exempel vara svårt att gå på en buss med trappor eller att köra in med rullstol på ett tåg. Du ska kunna resa med färdtjänst enligt lagen om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Det betyder att du, precis som på bussar, tåg, flyg och båt ska resa tillsammans med andra resenärer.

Vem kan få färdtjänst?

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Kommunen ansvarar för färdtjänsten.

Du ansöker om färdtjänst i den kommun som du är folkbokförd i.

Hur söker man färdtjänst?

Ansökan om färdtjänst prövas hos respektive handläggare i det område du bor.

Resornas längd

Resans längd får uppgå till högst 7 mil både inom eller utanför Kronobergs län, men alltid till Växjö stad, Växjö flygplats, Ljungby stad eller Alvesta järnvägsstation. Du får alltid åka inom hela Älmhults kommun.

Den egna bostaden är utgångspunkten för resor till eller inom annan kommun.

Antalet resor

Antalet resor med färdtjänst är obegränsat.

Avbrott under resan

Avbrott under resan är normalt inte tillåtet. Om det finns särskilda skäl kan handläggaren bevilja uppehåll vid regelbundna resor. Undantaget ska skrivas in i färdtjänsttillståndet och önskemål om avbrott meddelas Älmhultsbygdens Taxi vid beställning

Väntetid och samordning

Den beställda resan bör genomföras vid den överenskomna tidpunkten.
Älmhultsbygdens Taxi avgör hämtningstiden med hänsyn till önskad ankomsttid till resans mål.

Om du har en tid att passa vid framkomsten ska detta meddelas vid beställningen av färdtjänstresan. Tiden kan bero på om bilen ska hämta andra som ska resa i samma bil.
 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.