Arbets- och studieresor

Du som behöver färdtjänstresa till arbetet eller studier har möjlighet att resa med periodkort (efter särskilt beslut enligt kommunens riktlinjer).
Periodkortet gäller endast mellan angivna adresser.

 
Kostnad för periodkort/månad med färdtjänstfordon:                                                  
1-2 zoner                             500 kronor           
3-4 zoner                             730 kronor           
5-6 zoner                             920 kronor           
7 zoner eller mer                 1200 kronor         
(Zoner enligt Länstrafiken Kronobergs zonindelning)

 
Färdtjänst kan inte användas för resor i tjänsten. Resorna ska i möjligaste mån samordnas med andra resor. Resor med periodkort betraktas som fasta turer och beställs minst en vecka i taget. Eventuell tidsändring av resan måste göras senast kl. 16.30 dagen före resdagen.

Den färdtjänstberättigade kontaktar sin handläggare i god tid inför varje förlängning. Du ansvarar även för att kontakta din handläggare när du inte längre behöver arbetsresor.

Eventuellt missbruk av resor med periodkortet kan innebära att förmånen omprövas av kommunen.

Egen bil

Du kan ansökan om färdtjänst även om du har egen bil eller handikappanpassat fordon.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.