Avgifter för färdtjänst

Kostnad för färdtjänstresor

För resor som förbeställs senast kl. 16.30 dagen innan betalar du 15 procent av taxameterkostnaden, dock lägst 30 kronor. I andra fall betalar du 25 procent av taxameterkostnaden, dock lägst 40 kronor.

Då du samåker med andra färdtjänstberättigade delar ni på kostnaden beskriven ovan. För långa resor finns en maxavgift som innebär att du som enskild resenär aldrig behöver betala mer än 145 kronor.

I taxameterkostnaden ingår en framkörningsavgift. Framkörningsavgiften är densamma för hela kommunen.  

Ungdomsrabatt

Om du är under 20 år får du en ungdomsrabatt. Det innebär att du betalar 11 procent av taxameterkostnaden

Natt-taxa

För resor som utförs mellan kockan 24.00 — 06.00 betalar du 30 procent av taxameterkostnaden.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.