Kontaktperson

Som kontaktperson blir du som en vän till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning. En kontaktperson är en medmänniska som har tid, engagemang och intresse av att ge stöd till en person som behöver till exempel bryta isolering.

Ni träffas regelbundet och gör saker tillsammans utifrån individens intressen. Det kan exempelvis vara att ses på en fika, gå på bio, att hjälpa personen att få kontakt med nya människor eller att besöka hen i hemmet. Det är viktigt att ni trivs tillsammans eftersom det är önskvärt att uppdraget är under en längre period.

Vem kan få en kontaktperson?

En person med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som har behov av stöd att bryta sin isolering kan beviljas en kontaktperson, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Vem kan bli kontaktperson?

För att bli kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Inte heller ålder och kön spelar någon roll. Det viktigaste är att den enskilde och kontaktpersonen finner gemenskap tillsammans.

Vad gör en kontaktperson?

Uppgifterna för kontaktpersonen är att stödja och hjälpa den enskilde. Hur ofta man träffas styrs av beslutet från LSS/SoL-handläggarna. Detta beslut bygger på den enskildes önskemål samt behov. Det kan vara allt från någon gång i månaden till flera gånger i månaden.

Innehållet i era träffar beslutar ni tillsammans utifrån individens önskemål och intressen. Det kan handla om att träffas för att sitta och prata, gå på bio eller hockey, ringa och prata en stund, gå och handla tillsammans, ta en promenad och en mängd andra saker. Uppdraget står nerskrivet i en så kallad genomförandeplan som upprättas tillsammans med individen. Den beskriver uppdraget närmare.

Det utgår ett arvode och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för det ni gör tillsammans. Den som beviljas kontaktperson står själv för sin omkostnad för exempelvis mat eller bio. Vid resor hänvisas till allmänna kommunikationsmedel, promenader eller eventuellt färdtjänst.

Hur blir jag kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson fyller du i en intresseanmälan. Du är även välkommen att skicka e-post eller ringa oss så skickar vi dig en intresseanmälan med post. Du får sedan komma på en intervju och berätta om dig själv och dina tankar kring att bli kontaktperson där du också kommer få mer information om vad uppdraget som kontaktperson innebär.

Ett avtal skrivs mellan kontaktpersonen och socialförvaltningen. Detta talar om hur länge uppdraget ska gälla och vad det ska innehålla. Information om vad den enskildes funktionsnedsättning innebär ges av handläggaren. Övrig information bör ges av den enskilde själv eller av handläggare i den enskildes närvaro. Önskvärt är att kontaktpersonen och den enskilde har gemensamma intressen och fortsätter att träffas under några år.

Som kontaktperson har man inte rapporteringsskyldighet till kommunen men ska utföra sitt uppdrag utifrån individens önskemål och behov. Genomförandeplan/avtal upprättas tillsammans med den enskilde, kommunens personal och kontaktpersonen. Avtalet följs upp med jämna mellanrum och har en månads uppsägningstid.

Ersättning

Uppdraget ersätts med ett arvode och en omkostnadsersättning, båda är skattepliktiga inkomster. Uppdragen kan inte ses som anställning.

Kommunen följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer för arvode och omkostnadsersättning inom Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SoL) samt inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindradelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (LSS).

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.