Kvalitetsarbete

Socialförvaltningen arbetar för att alla insatser som ges skall vara av god kvalitet och att de skall erbjudas under trygga och säkra former. Alla som kommer i kontakt med Socialförvaltningen skall få ett gott bemötande, tydlig information och känna att de enskilda behoven är i fokus.

Alla arbetsplatser inom Socialförvaltningen skall kännetecknas av professionalism och de skall ge möjlighet för människor att växa, lära och utvecklas. Verksamheten skall vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, den skall ständigt utvecklas och utvärderas.

En förutsättning för att Socialförvaltningen skall kunna utveckla och förbättra sin verksamhet är att vi får ta del av medborgarnas synpunkter. Syftet med att inhämta medborgarnas synpunkter är alltså att skapa högre kvalitet och att behandla synpunkter från alla vårdtagare, klienter och anhöriga på samma sätt oavsett insatser. Har du synpunkter på Socialförvaltningens verksamhet kan du lämna dem till oss via vår e-tjänst.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.