Ansökan om stöd och hjälp

Till biståndshandläggaren vänder du dig bland annat för att få information om vård- och omsorgsinsatser, för både yngre och äldre personer. Din ansökan ska helst vara skriftlig och prövas sedan individuellt enligt gällande lagstiftning.
 
För att avgöra om du har rätt till den sökta insatsen görs en utredning. Handläggaren besöker dig oftast i hemmet för att ta reda på ditt behov av insatser. Handläggaren fattar efter utredningen ett beslut om insatser. Beslutet är i vissa fall tidsbegränsat och kan överklagas. 

Klicka här för att ansöka om stöd och hjälp med vår e-tjänst

Rätten att överklaga

Om din ansökan helt eller delvis avslås kan du överklaga beslutet. Så här går det till:

Du skickar din överklagan  till Socialförvaltningen. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha nått förvaltningen. Förvaltningen kan göra en omprövning av beslutet. Om förvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningssrätten. Efter dom i Förvaltningssrätten har både den som överklagar och förvaltningen möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd i Kammarrätten.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.