Värdighetsgarantier

En ökad upplevd livskvalité hos den enskilde äldre är målet för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialförvaltningen.
Arbetet med att införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen har inletts. Genom att ge enskilda äldre personer med olika insatser från hemtjänsten en förbättrad möjlighet till inflytande över hur och när insatserna ska utföras tillgodoses deras behov utifrån deras egna önskemål och ökar känslan av välbefinnande. De lokala värdighetsgarantierna bidrar också till att i en dialog med de äldre och deras närstående höja kvaliteten i äldreomsorgen.

Vidare visar de på och tydliggör vad äldre personer, deras närstående och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av äldreomsorgen och vart man kan vända sig när kommunen inte lever upp till de beslutade garantierna. Dessa synpunkter är en viktig del i kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen.

Värdighetsgarantierna ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet genom att vara vägledande för personalens arbetssätt och bemötande. Målet är att de lokala värdighetsgarantierna inom äldreomsorgen ska vara fullt införda under 2014.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.