Seniorer

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. De flesta insatser behöver du ansöka om. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Så här ansöker du

Du kan ansöka via vår e-tjänst eller använda blankettenlänk till annan webbplats. Vill du istället göra en muntlig ansökan kan du nå våra handläggare via kommunens växel, telefon 0476-550 00

En handläggare tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett besök. Vid mötet samtalar ni om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare, arbetsterapeut eller liknande.

Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.

Du får ett beslut hemskickat

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Ett skriftligt beslut skickas hem till dig.

Om du vill överklaga

Är du missnöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vill ha ditt beslut ändrat. Handläggaren kan hjälpa dig med att skriva din överklagan

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen. Förhoppningsvis kan vi komma fram till en lösning tillsammans.

Om du vill skicka in en synpunkt eller ett klagomål gör du det via vårt system.länk till annan webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.