Sammanhållen journalföring

Älmhults kommuns hemsjukvård har en sammanhållen journalföring tillsammans med Region Kronoberg.

Detta innebär att när vård ges av vårdpersonal i hemsjukvården, det vill säga sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, har personalen möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler som förs hos region Kronoberg. Regionen har samma möjlighet att ta del av det som kommunens personal skriver.

Som patient har man rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och rätt att spärra sina uppgifter.

Den som önskar kan också begära ett loggutdrag från sin journal, använd då den blankett som du hittar i högerspalten på denna sida eller kontakta kommunens medicinskt ansavriga sjuksköterska.

På webbplatsen 1177.se kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.

Spärra uppgifter

Du måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt Patientdatalagen har du rätt att spärra möjligheten för andra vårdenheter och vårdgivare att läsa din journal. Då ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om sådant som kan påverka din behandling.

Även du som är under 18 år kan spärra uppgifter i din journal. Föräldrar kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn.

Samtycke

Det är bara vårdpersonal som har en vårdrelation med dig som får ta del av uppgifterna i din journal. Personalen måste fråga dig och få ditt samtycke till att läsa din journal från andra vårdgivare. Tala med din sjuksköterska om du inte vill vara med i sammanhållen journalföring eller vill spärra dina uppgifter mellan vårdenheter.

Om du inte kan ge ditt samtycke

All behörig vårdpersonal får ta del av spärrade uppgifter om du på grund av sjukdom eller medvetslöshet inte kan lämna ditt samtycke och det är fara för liv och hälsa.

Loggkontroll

Varje gång någon läser i en elektronisk journal registreras detta. Älmhults kommun genomför loggkontroller för att kontrollera att ingen obehörig läst din journal.

Inre sekretess

Vårdgivare har möjlighet att undanta enheter från att publiceras i den sammanhållna journalen. I Älmhults kommun finns ingen sådan inre sekretess.

Begäran om utdrag av loggkontroll

Älmhults kommun gör återkommande stickprovskontroller av loggarna. Kontakta Älmhults kommuns medicinskt ansvarig sjuksköterska eller använd formuläret "Begäran om loggutdrag" i högerspalten.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.