Stöd i hemmet

Ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom kan medföra att man behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv. Kommunen erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Du kan ansöka om att få hjälp med till exempel städning, tvättning och personlig omvårdnad. Du kan även ansöka om att få trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp i akuta situationer. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. 

Om du är över 70 år kan du också få hjälp av Fixar-Elme med att bära in ved, byta glödlampor eller andra småsysslor.

Hjälpen i hemmet kan också innebära att få rehabilitering eller olika hjälpmedel i hemmet, eller att få bidrag till att anpassa din bostad.

Ansökan om hjälp i hemmet

För att ansöka om någon form av hjälp i hemmet tar du kontakt med biståndshandläggarna. De utreder, bedömer och beslutar om hjälp i hemmet. 

De har telefontid måndag till fredag kl. 8.00–9.30 och deras telefonnummer hittar du till höger på sidan.

Kundval

I Älmhults kommun tillämpas kundval för serviceinsatser, det vill säga städning, tvätt och inköp. Det innebär att du kan välja antingen kommunens hemtjämst eller att företag som utföraren av serviceinsatsen. Det är socialnämnden som godkänner vilka företag som får erbjuda serviceinsatser i Älmhult. 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.