Hemsjukvård

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor och distriktssköterskor. Deras uppdrag avser omvårdnad och sjukvård  som av olika skäl behöver ges i det egna hemmet. Kommunens hemsjukvård omfattar alla kommuninvånare oavsett ålder och oavsett boende. Uppdraget regleras utifrån Hälso- och sjukvårdslagen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet.

Hemsjukvården vill medverka till ökade möjligheter för dig att bo kvar i ditt egna hem och samtidigt uppleva en hög livskvalitet. För att nå dit sätter vi in planerade omvårdnadsinsatser och sjukvård tillsammans med dig.

Vem kan få hjälp?

Av kommunens hemsjukvård kan du få hjälp med till exempel såromläggningar, uppdelning av medicin och hjälp och stöd vid svåra, långvariga och obotliga sjukdomstillstånd. Är du i behov av sjukvårdsinsatser i hemmet eller bor på något av kommunens särskilda boenden kontaktar du den distriktssköterska eller sjuksköterska som är ansvarig för det område du bor i. Se under "Kontakt" hur du når oss!

För dig som är registrerad hemsjukvårdspatient finns det sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt.

Hemsjukvård ingår för dig som bor i ett av kommunens särskilda boenden. Du som bor i annan boendeform och har ett sjukvårdsbehov har rätt till hemsjukvård efter bedömning från sjuksköterska/distriktssköterska i hemsjukvården.

Vad kostar det?

Tag kontakt med den distriktssköterska/sjuksköterska som är ansvarig för det område där du bor för att få mera information. Besöken är avgiftsbelagda och hur mycket du betalar är inkomstprövat. Du hittar mer information om avgifterna här.

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att diskutera detta med personalen. Förhoppningsvis kan vi tillsammans komma fram till en lösning.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har som ett av sina uppdrag att följa upp och utreda eventuella brister i vården. Du kan också vända dig till kommunernas och Region Kronobergs Patientnämnd för råd och hjälp.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.