Förskola och pedagogisk omsorg

Varje barns förmåga och erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten för våra förskolors verksamhet. I Älmhults kommun finns arton kommunala förskolor, två familjedaghem och en öppen förskola.

Förskolan

Förskolan vänder sig till barn från ett till fem år. Vårt uppdrag är att ge ditt barn en bra start i livet och att lägga grunden för ditt barns livslånga lärande. Förskolan stimulerar barnens lärande och utveckling genom att bland annat arbeta med språk, kultur, miljö och jämställdhet. Den pedagogiska verksamheten styrs av de nationella styrdokumenten.

Sommaförskola 2020

Under sommaren 2020 har Älmhults kommun sommaröppet på förskolorna Haga och Liljebacken vecka 28-31.

Pedagogisk omsorg

I Älmhults kommun har vi två familjedaghem. Pedagogisk omsorg (familjedaghem eller dagmamma) innebär att en dagbarnvårdare tar emot ditt barn i sitt eget hem. Barngruppen består oftast av fem till sex barn i åldern ett till nio år.

Pedagogisk omsorg ger barnet omvårdnad och fostran samt goda möjligheter till lärande. Läroplanen för förskolan är vägledande för verksamheten.

Dagbarnvårdarna ingår ofta i nätverk som träffas så att barnen får umgås med andra barn i större grupper. Dagbarnvårdarna i nätverket vikarierar för varandra vid sjukdom och ledighet.

På Tornets förskola finns dagbarnvårdarpoolen med verksamhet både för yngre och lite större barn. Här har barnen sina hemvister om vi av någon anledning inte arbetar.

Öppen förskola

Den öppna förskolan vänder sig till dig som har barn upp till sex år. Vår öppna förskola heter Kotten och drivs inom Familjecentralen, som är ett samarbete mellan Älmhults kommun, Region Kronoberg och Achima Care AB.