Pedagogisk omsorg/ Familjedaghem

I Älmhults kommun har vi 2 familjedaghem.'
"Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta tillvara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme"
Skolverket

Våra två familjedaghem tar emot barn i åldern 1-6 år.

Vilka speciella förutsättningar finns i familjedaghem?

  • Barnen får vara i lugn och trygg hemmiljö.
  • Syskon kan få vara tillsammans.
  • Det serveras hemlagad mat.
  • Vi har möjlighet att möta varje enskilt barns behov.
  • Barnen vistas i mindre barngrupper
  • Vi använder oss av naturlig vardagspedagogik, det innebär att barnen får vara delaktiga i t ex matlagning, städning och bakning.
  • Vi träffas en eftermiddag i veckan i sporthallen och gympar tillsammans. Ibland blir det miniröris och ibland blir det hinderbana. Vi fikar tillsammans efter gympan, mysigt!
  • Vi är alla ute en hel del med barnen. Ibland är vi i skogen eller är vi på lekplatsen.

Dokument Pedagogisk omsorg

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF (pdf, 171 kB)

Poolverksamhet

Tornets förskola finns dagbarnvårdarpoolen med verksamhet både för yngre och lite större barn. Här har barnen sina hemvister om vi av någon anledning inte arbetar.

Kompetensutvecklingsdag

6 september

Frågor

Hör av dig till förskolechefen - kontaktuppgifter finns längst ner i vänsterspalten!
Kom gärna och besök oss en torsdag eftermiddag när vi är i sporthallen på Klöxhultsskolan. Ring och kolla innan så att vi är där, ibland går vi till skogen och grillar istället...