Diö Fritids

Vår verksamhet finns på Diö skola i nya, fina, stora och luftiga lokaler dom ät väl anpassade för verksamheten där leken ligger i fokus. Respekt och ansvar är ledord som genomsyrar hela vår verksamhet.

Våra mål

  • Att barnen ska lära sig att visa respekt för andra människor och föremål. Detta läsår ligger vårt fokus på barnens språk mot varandra och mot vuxna.
  • Att barnen ska lära sig hur man uppför sig i en matsal.
  • Vi vill väcka barnens intresse för utevistelse i vår fantastiska natur.
  • Vi vill lära barnen vad ordet demokrati betyder och innebär.

Rutiner & blanketter